เกี่ยวกับโรงเรียน

รายละเอียด

about-school-logo

โรงเรียนสานฝันปันรักมูลนิธิ ตั้งที่ 419 หมู่ที่ 9 ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90250
โทร 081-898-1989, 081-735-9173, 086-290-1312

โรงเรียนสานฝันปันรักมูลนิธิ จัดสร้างขึ้นโดยมูลนิธิสานฝันปันรัก ซึ่งเป็นมูลนิธิที่เกิดจากการรวมตัวขององค์กรประชานหลายภาคส่วนที่มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม ที่ต้องการให้โอกาสกับเด็กพิการให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์ 

  1. เป็นแหล่งการศึกษาที่จะเป็นต้นแบบเพื่อรองรับเด็กกลุ่มพิเศษและผู้ด้อยโอกาสของภาคใต้
  2. เพื่อเป็นแหล่งกองบุญสำหรับผู้มีจิตกุศลที่จะช่วยเหลือและร่วมแก้ปัญหาทางสังคม
  3. เพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคม และให้โอกาสกับเด็กกลุ่มพิเศษและผู้ด้อยโอกาส

เอกสารรับรองการจัดตั้งโรงเรียนสานฝันปันรัก มูลนิธิ

 

   
ลิขสิทธิ์ © 09.10.2012 โรงเรียนสานฝันปันรัก มูลนิธิ. สงวนลิขสิทธิ์.
© SANFUNPANRAK FOUNDATION